Kan ik jouw behandelkosten bij mijn zorgverzekeraar declareren?

Ik ben lid van de Landelijke Vereniging voor Natuurgeneeskundig Therapeuten  (LVNT, voorheen VNT) en Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg . Bij een aanvullende zorgpolis vergoedt een (steeds kleiner wordend) aantal zorgverzekeraars daarom een deel van mijn behandelkosten.
De mogelijkheid om (een deel van) mijn behandelkosten te declareren wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld. In januari 2019 heeft CZ-groep (CZ, Ohra en Delta Lloyd) besloten de vergoeding voor veel aanvullende geneeswijzen stop te zetten. Met ingang van 2021 is er opnieuw veel veranderd in de indeling en vergoeding van diverse aanvullende geneeswijzen. Helaas zal in de loop van 2021 in de praktijk pas duidelijk worden, wat voor vergoedingsmogelijkheden hier uit voortkomen. Vooralsnog lijken Menzis en VGZ massagetherapie in ieder geval nog te vergoeden. Houdt er rekening mee dat het totale bedrag dat je in de categorie Alternatieve geneeswijzen kunt declareren ieder jaar lager is. Het blijft dus altijd de vraag of je de kosten van je aanvullende zorgverzekering er nog uit haalt. In 2020 was het mogelijk je aanvullende verzekering naar keuze bij enkele andere zorgverzekeringsmaatschappij onder te brengen dan je basisverzekering. Wellicht is dat voor jou ook een interessante mogelijkheid om te onderzoeken.

Vanuit de verenigde beroepsverenigingen voor complementaire zorg is er voortdurend sprake van dialoog met de zorgverzekeraars met het doel meer zicht en duidelijkheid te verschaffen over doel, effect en diepgang van onder andere massagetherapie.

Om in aanmerking te komen voor vergoeding dient de nadruk bij de massagetherapie op curatieve zorg te liggen. Dat houdt in dat je fysieke en/of emotionele klachten hebt waarvoor je behandeling wilt en dat je bereid bent om samen met mij stil te staan bij je leefstijl, fysieke gewaarwordingen en binnenwereld en de wisselwerking daarvan met je gezondheid en welzijn. Neem vooral contact met me op als je niet zeker weet of je voor vergoeding in aanmerking komt, dan licht ik dit verder toe.

 

 

Reacties gesloten.