Kan ik jouw behandelkosten bij mijn zorgverzekeraar declareren?

Ik ben lid van de Landelijke Vereniging voor Natuurgeneeskundig Therapeuten  (LVNT, voorheen VNT) en Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg . Bij een aanvullende zorgpolis vergoedde een aantal zorgverzekeraars de afgelopen 15 jaar daarom een deel van mijn behandelkosten. De afgelopen jaren wordt deze mogelijkheid helaas steeds meer beperkt.

Sinds begin 2021 wordt er enorm geschoven met de verschillende prestatiecodes en beschrijvingen waarmee alternatieve geneeswijzen gedeclareerd kunnen worden. Met als resultaat dat bij verschillende zorgverzekeringen, verschillende prestatiecodes en behandelbeschrijvingen voor massagetherapie worden gehanteerd. Hierdoor is in vergoedingenoverzichten van zorgverzekeraars vaak niet duidelijk te zien welke zorgverzekeringen massagetherapie nog vergoeden. Wil je hier duidelijkheid over raad ik je aan direct (schriftelijk) contact op te nemen met de zorgverzekering van je keuze.

Houd er rekening mee dat het totale bedrag dat je in de categorie Alternatieve geneeswijzen kunt declareren ieder jaar lager is. Het blijft dus altijd de vraag of je de kosten van je aanvullende zorgverzekering er nog uit haalt. In de voorgaande jaren bood een aantal zorgverzekeraars de mogelijkheid alleen je aanvullende verzekering bij hen af te sluiten en je basisverzekering elders. Wellicht is dat voor jou ook een interessante mogelijkheid om te onderzoeken.

Vanuit de verenigde beroepsverenigingen voor complementaire zorg is er voortdurend sprake van dialoog met de zorgverzekeraars en de overheid, met het doel meer zicht en duidelijkheid te verschaffen over doel, effect en diepgang van onder andere massagetherapie. Onze hoop is dat daardoor steeds meer in het vergoedingenbeleid is terug te zien, dat aanvullend- of complementair werkende zorgverleners een zeer waardevolle bijdrage kunnen leveren bij het verbeteren en in stand houden van goede gezondheid en welzijn. De praktijk laat vooralsnog helaas een tegenovergestelde tendens zien.

NB Om in aanmerking te komen voor vergoeding dient de nadruk bij de massagetherapie op curatieve zorg te liggen. Dat houdt in dat je fysieke en/of emotionele klachten hebt waarvoor je behandeling wilt en dat je bereid bent om samen met mij stil te staan bij je leefstijl, fysieke gewaarwordingen en binnenwereld en de wisselwerking daarvan met je gezondheid en welzijn. Neem vooral contact met me op als je niet zeker weet of je voor vergoeding in aanmerking komt, dan licht ik dit verder toe.

 

 

Reacties gesloten.